Sveto Pismo
BIBLIJA
Politika privatnosti
Prijatelj u svako vreme ljubi, a u nevolji se bratom pokazuje. Poslovice 17 - 17Naša web prezentacija poštuje privatnost internet korisnika. U daljem tekstu nalaze se informacije koje govore o našoj politici profesionalnog i odgovornog raspolaganja informacijama o korisnicima.

Informacije o korisnicima

Proucavanjebiblije.com ne prikuplja Vaše lične podatke, kao što su ime, adresa, broj telefona ili e-mail. Dolazimo do odredjenih informacija, koje nisu Vaši lični podaci, već se odnose na internet provajdera koji koristite da biste se povezali na Internet, Vašu IP adresu, tip čitača ili operativnog sistema koji koristite (npr. Macintosh ili Windows). Ove informacije koriste se u statističke svrhe.

Prikupljanje podataka

Proucavanjebiblije.com, kao i većina sajtova na internetu, koristi tzv. kukije (kolačiće), kako bi unapredila Vaše vreme provedeno na internetu. 

Proucavanjebiblije.com nikako ne može da iskoristi ove kukije da bi Vas lično identifikovala.

Objašnjenje: Kuki je jedinstveni broj koji Vam se dodeljuje prvi put kada posetite naš sajt. Ukoliko ne želite da koristite prednosti kukija, postoji jednostavna procedura putem koje možete ručno izbrisati svoje kukije. Za više informacija, konsultujte dokumentaciju svog čitača (browsera).

Ukoliko imate bilo kakva dodatna pitanja o posvećenosti našeg sajta da zaštiti privatnosti internet korisnika, kontaktirajte nas.Nebojša Stefanović
Srbija, Trešnjevica 35248, Paraćin
 
Tel: +381 63 82 46 360
e-mail: info@proucavanjebiblije.comBlagoslovi. Ako slušaš glas Gospoda, Boga svoga, držeći i vršeći sve zapovesti njegove, koje ti danas prepisujem uzvisiće te, Gospod tvoj, iznad svih naroda na zemlji. Evo svih blagoslova koji ce doći na te i koji će biti tvoj deo ako slusaš glas; Gospoda, svoga.

Blagosloveljen ćeš biti u gradu i blagosloven ćeš biti u polju. Blagoslovljen će biti plod utrube tvoje, i plod zemlje tvoje i plod stoke tvoje, mlad krupne i mlad sitne stoke tvoje.

Blagoslovene će biti kotarice tvoje i naćve tvoje. Blagosloven ćeš biti pri dolasku svome i blagosloven ćeš biti pri odlasku svome. Daće ti Bog pobedu nad neprijateljima tvojim koji ustanu na te; jednim će putem izlaziti na te, a na sedam će putevima bežati od tebe.

Peta knjiga - Ponovljeni zakoni (poglavlje 28, 29, 30)
Prokletstva. Ako ne slušaš glas Gospoda, Boga svoga, da držiš i vršiš sve zapovesti njegove i zakone njegove, koje ti danas propisujem, evo ti svih prokletstva koji će doći i koja će biti tvoj deo. Proklet ćeš biti u gradu i proklet ćeš biti u polju. Proklete će biti kotarice tvoje i naćve tvoje. Proklet će biti plod utrube tvoje i plod zemlje tvoje, mlad krupne i mlad sitne stoke tvoje. Proket ćeš biti pri dolasku, proklet ćeš biti pri odlasku. Poslaće Gospod kletvu, rasap i pogibo u svojim redovima ruku tvojih dokle se ne zatreš i ne propadneš na prečac zbog zloće dela svojih, koji te navode da me ostaviš. Učiniće gospod Bog tvoj, da se prilepi za te kuga, dokle te ne istrebi iz zemlje tvoje  u koju ideš da je zauzmeš. Udariće će te Gospod sušicom, groznicom, zapaljenom, žegom, usijalom, mačem, sušom i medljikom koja će te goniti dok ne propadneš. Nebo nad glavom tvojom biće od bakra a zemlja pod tobom od gvoždja.
Učiniće Gopsod da kiša zemlji tvojoj bude prah i pepeo, koja će padati s neba na te dokle se ne istrebiš. Učiniće Gospod tvoj da te tuku neprijatelji tvoji, jedim ćeš putem izlaziti na njih, a na sedam ćeš puta bežati od njih i potucaćeš se po svim kraljevstvima zemlje.

Peta knjiga - Ponovljeni zakoni (poglavlje 28 stih - 15 16 17 18 ... 26)
Jer je Gospod Bog, Bog naš, Bog nad bogovima i gospodar nad gospodarima, Bog veliki, silni i strahoviti, koji nema ličnih obzira niti prima poklone na; koji daje pravicu siroti i udovici i ljubi stranca i daje mu hleba i odeću.Ljubi stranca jer ste i vi bili stranci u zemlji egipatskoj.

Boj se Boga svoga i njemu služi i njega se drži i njegovim imenom se kuni. On je slava tvoja on je Bog tvoj, koji tebe radi učini velika i strahovita dela koja tvoje oči videše. Sedamdeset duša beše otaca tvojih kad sidjoše u Egipat, a sad je Gospod učnio od tebe mnoštvo kao zvezde na nebu.

Peta knjiga - Ponovljeni zakoni (poglavlje 10 stih - 17 18  ... 22)
Ne zavoli sna, da ne osiromašiš, oči svoje otvaraj i siti ćeš se hleba. Ne valja, ne valja veli ko kupuje, al’ se odlazeći hvali. 

Poslovice 20 - 13, 14
Dobrotom i vernošću ispašta se bezakonje, a strahom od Gospoda zlo se izbegava. 

Poslovice 16 - 6
Radost je ustima svojim ogovarati, i ugodna je reč zgodna izrečena. Put života razumnoga u visini hodi da izbegava Šeol u nizini. 

Poslovice 14 - 23, 24
Bezuman čovek lako obaveze prima, i jemči se za bližnjega svoga. 

Poslovice 17 - 18
Dela svoja Bogu preporuči i namisli tvoje će uspeti. 

Poslovice 16 - 3
Biblijsko drago kamenje: sard, topaz, dijamant, hrizolit, onih, jaspis, safir, rubin, smaragd, zlato ….
Biblijska imena:
Adam, Sit, Enos, Kain, Maleleilo, Jared, Enoh, Matusal, Lameh, Noje, Sim, Ham, Jahet, Jafetov, Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tovel, Mosoh, Tiras, Ashenas, Rafat, Togarma, Elisa, Tarsis, Kitim, Dodanim, Hamov, Hus, Misraim, Fut, Hanan, Husov, Sava, Avila, Saveta, Regma, Savataka, Dedan, Misraim, Ludeje, Anameje, Leaveje, Naftuheje, Patruseje, Avram, Isak, Jakov, Juda, Fareseja, Zaru, Tamarom, Fares, Nason, Salamon, David, Ravom, Voz, Rut, Samson, Azor, Sadok, Ahim, Jusuf, Marija, Sara, Ruta, Ilija, Pavle, Simon, Petar, Andrija, Jakov, Zavedejev, Jovan, Filip, Vartolomej, Toma, Matej, Alfejev, Tadija, Luka, Marko, Danilo, Jezekija, Saul, Mojsije, Eva, Marta, Lazar, Ana, Lot, Joil, Metuzalem, Nikodim, Jov ....


2014 Proucavanjebiblije.com – Dozvoljeno kopiranje i umnožavanje sadržaja.

Proucavanje Biblije