Proucavanje Biblije


BIBLIJA
Sveto Pismo
Božija reč ili jevandjelja, istina o Bogu.
Znamo da sotona zadaje razne bolesti, bolesti čovečijeg tela. Telo je crkva gde prebiva Svevišnji, gde stanuju Njegove reči iz Svetog Pisma. Zato naše telo treba da pazimo, kako bi na zemlji što duže živeli. Isto tako da bi što duže propovedali i neka to bude Božija volja za duhovnu propoved žive nauke.
Treba da umereno živimo i da nemamo stresove, da se lepo hranimo, da jedemo što više voća, povrća i med. Može i meso ali u manjoj količini. Ko se bavi teškim fizičkim radom, mora da jede tešku hranu. Ko se bavi umnim radom, on što više treba jesti voće i povrće. Hleb je osnovna potreba za čoveka. Čovek treba da bude umeren u svemu. Stresove smanjiti na minimum. U svemu ovome da molimo Boga da nam pomogne, da živimo u skladu sa Hristom i da oponašamo koliko je to moguće Hrista, na način kako je Hristos živeo na zemlji. A da se suprostavimo djavolu, da ne pušimo, ne pijemo, ne budemo u prostorijama gde se puši i da čuvamo naše telo.
Najbolje da što više vremena provodimo u prirodi, pa i kad možemo da spavamo na otvorenom. Ispod neba kao što su spavali Adam i Eva i nisu imali kuće. Jeli su samo voće sa drveta. Živeli su po devet stotina godina. Ko jede voće živeće večno. Da ne uništavamo naše telo raznim drogama, otrovima kojima se danas često prskaju rodne njive. Čovek to prska otrovima protiv korova. Bog je rekao: “Da se od znoja svog najedeš hleba, dok se ne vratiš u zemlju od koje si uzet; jer si ti prah, i u prah ćeš se vratiti." (Postanje 3-19)
Treba da se obradjuje zemlja bez prskanja otrovima. Za bogate je hrana koja se ne prska, a za siromahe hrana koja nije zdrava tj. koja je prskana otrovima. Djavolje sluge na ovoj planeti imaju sve slasti ovozemaljskog života, ali i njima dodje kraj. Moraju da umru i ostavljaju sve i oni idu gde i sotona. Tada će reći i onima što mu stoje s leve strane: Idite od mene prokleti u oganj večni, pripravljeni đavolu i anđelima njegovim. (Jevandjelje po Mateju 25-41)

Djavo i njegovi andjeli i sluge stoje sa leve strane Bogu i oni će biti uništeni kad bude dolazak Hristov. Dok je Hristos sa desne strane Boga i svih koji veruju u Boga, biće sa Hristom sa desne strane Svevišnjeg. Kad je Stefan umirao otvorilo mu se nebo i video je Hrista gde je na nebu sa desne strane Boga.

Ali Stefan, pun Duha Svetoga, pogleda na nebo i vide slavu Božju i Isusa s desne strane Boga. (Dela apostolska 7-55)

Ovde smo videli da djavo i njegove sluge su na levoj strani Boga, a Hristos i njegovi vernici sa desne strane. Mi treba da težimo i da budemo na desnoj strani Boga u Božijoj milosti. Ako da Bog, da budemo na desnoj strani. Svi smo zgrešili i svi smo grešni i zato umiremo jer je plata za greh smrt. Nagrada, ako živimo po Hristu i po Svetom Pismu, je život večni na novom nebu i novoj zemlji. 

Neka je Bog s vama u svim vašim danima na zemlji. Amin. 
Stefanović Nebojša.
I ko čuje moje reči i ne veruje, ja mu neću suditi, jer ja ne dođoh da sudim svetu, nego da spasim svet. Ko prezre mene i ne prima reči mojih, ima sebi sudiju. Reč koju ja obajvih, ona će mu suditi u poslednji dan. Jevanđelje po Jovanu 12 - 47, 48
Koji u njega veruje, ne sudi mu se, a koji ne veruje već je osuđen, jer ne verova imenu jednorodnoga Sina Božijega. 

Jevanđelje po Jovanu 3 - 18
A isus im reče: Kad bi Bog bio vaš Otac, ljubili biste mene, jer ja od Boga izađoh i dođoh; jer ne dođoh sam od sebe, nego me on posla. 

Jevanđelje po Jovanu 8 - 42, 43
Moja nauka nije moja, nego onoga koji me posla. Ko hoće njegovu volju vršiti, razume će je li ova nauka od Boga ili ja sam od sebe govorim. Jevanđelje po Jovanu 7 - 16, 17
Duh je ono što oživljava, put ništa ne može. Reči koje vam ja rekoh duh su i život su. Jevanđelje po Jovanu 6 - 63
Vi ste od ovoga sveta, ja nisam od ovoga sveta. Zato vam kazah da ćete umreti u gresima svojim. Jer ako ne verujete što sam ja, umrećete u gresima svojim. Jevanđelje po Jovanu 8 - 23, 24

Ja sam uskrsenje i život; ko veruje u mene, ako i umre živeće. I svaki koji živi i veruje u mene neće nikad umreti. Jevanđelje po Jovanu 11 - 25
Jer mu Bog ne daje duha na meru. Otac ljubi Sina i sve dade u ruke njegove. Ko veruje u Sina, ima život večni, a ko ne veruje u Sina, neće videti života nego gnev Božiji ostaje u njemu. 

Jevanđelje po Jovanu 3 - 34, 35, 36
Jer kao što Otac uskrsava mrtve i oživljuje, tako i Sin oživljuje koga hoće. Otac ne sudi nikome nego je sve suđenje dao Sinu, da svi poštuju Sina, kao što Oca poštuju. 

Jevanđelje po Luki 5 - 21, 22, 23
Ne čudite se ovome jer ide čas u koji će svi koji su u grobovima čuti glas Sina Božijega i izaći će iz njih. I izićiće koji su činili dobro u uskrsenje života, a koji su činili zlo u uskrsenje suđenja. 

Jevanđelje po Jovanu 5 - 28, 29
Ja ne crpim slavu od ljudi. Ali znam da vi ljubavi prema Bogu nemate u sebi. Ja dođoh u ime Oca svoga, i ne primate me; ako drugi dođe u ime svoje, njega će te primiti. 

Jevanđelje po Jovanu 5 - 41, 42
Volja je Oca moga da svaki koji vidi Sina i veru u njega, ima život večni, i ja ću ga uskrsnuti u poslednji dan. 

Jevanđelje po Jovanu 6 - 40
I biće te svi od Boga učeni. Svaki koji je čuo Oca, i primio nauk njegov, dolazi k meni. 

Jevanđelje po Jovanu 6 - 45
Ja sam hleb života. Ocevi vaši jedoše manu u pustinji i pomreše. Ovo je ovde hleb koji silazi s neba, da ko od njega jede ne umre. 

Jevanđelje po Jovanu 6 - 48, 49, 50
Vaš je otac đavo, i vi žudnje ovoga oca hoćete da ispunite. On je krvnik od početka bio i ne stoji na istini, jer nema istine u njemu. Kad govori laž, svoje govori, jer je laža i otac laži. 

Jevanđelje po Jovanu 8 - 44
A Isus im reče: U istinu, u istinu vam kažem, ja sam od pre nego što je Avram postao. 

Jevanđelje po Jovanu 8 - 58Sotona ili djavo

2014 Proucavanjebiblije.com – Dozvoljeno kopiranje i umnožavanje sadržaja.

Kocka se u krilo baca, ali Gospod sve rešenje daje. 

Poslovice 16 - 33