Proucavanje Biblije


BIBLIJA
Sveto Pismo
Da li je život dar od Boga?
Čovek ima slobodnu volju da izabere dela sotonina, da bude loš čovek. I upada u sotoninu zamku i tako snosi velike posledice. Može da krade, laže i ubija. Ali ovde na zemlji ima vlast i mora da snosi posledice. Ovde na zemlji treba da vlada red, a ne anarhija. Bolja je bilo kakva vlast nego bezvlašće jer Bog kontroliše sve pa i sotonina zlodela. Život je dar od Boga i ne možemo sami sebi da ga oduzmemo ma kakav on bio. To je najveći greh kod Boga. Sotona zavodi ljude. On je star šest hiljada godina, perfidan je navodeći ljude da upadnu u njegovu zamku. Ako idemo Božijim putem, on kod nas nema šta da traži. Bog je ljubav, radost, mir, trpljenje, dobrota, milosrdje, vernost, hrotost, uzdrzavanje i zakon nije protiv ovih stvari.
Božiji zakon se sastoji iz dve zapovesti Božije:

- Ljubi Gospoda svim srcem i dušom svojom i svim mislima svojim.
- Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe.

Ko je tvoj bližnji? Svaki čovek na zemaljskoj kugli, bilo da je on krvnik ili tvoj neprijatelj. U ove dve zapovesti ovisi sav zakon. Ako voliš bližnjega svoga ne možeš da mu učinis ništa nažao. Svi smo mi grešnici, neko manje neko više. Hristos kaže: "Ne sudite, da se vama ne sudi.“ (Jevandjelje po Mateju 7-1)

Ako smo na strani Božijoj sotona nas i ne dotiče, Bog nas čuva na svim putevima našim. Koga Bog voli on ga i bije ali i zaceljuje rane. Samo je potrebno da imamo veru u Svevišnjeg i da se ne udaljavamo od njega. Svaki dan da smo u mislima sa Bogom. Ne daj Bože da okrene glavu od nas, odmah nas vreba sotona jer mu je malo vremena ostalo. Riče ko razjareni bik i krvnik je ljudski od početka. Imamo mi Boga, koji nas štiti na svakom našem koraku.

Ništa ne može sotona da radi bez Božijeg znanja. Hristos ima vlast i na zemlji i na nebu. Reče Hristos: "Dade mi se svaka vlast na nebu i na zemlji. Idite, dakle, i naučite sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, i učite ih da izvrše sve zapovesti što sam vama dao, - i evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka sveta." (Jevandjelje po Mateju 28:18, 19, 20)
Sve o čemu sam pisao možete da proverite u Svetom Pismu. Ne samo mene nego i druge koji govore o Bogu. Neka je Bog sa vama!


Nebojša Stefanović
Jer ću nova ja nebesa stvoriti i novu zemlju, a što je pre bilo, to se neće pominjati, će na um dolaziti. Isaija 65 - 17
Ovako govori Gospod: Mudri da se ne hvale mudrošću svojom, niti junak snagom svojom, ni bogati svojim bogatsvom, nego ko hoće da se hvali nek se hvali što razuma ima i što mene znaje; što zna da sam ja Gospod tvorim milost, pravo i pravdu na zemlji, jer to je meni milo, govori Gospod. Isaija 9 - 23, 24
Zakon svoj ću u njih ja metnuti, napisaću ga u srcu njihovim i bići njihov Bog i oni će moj narod biti. Neće više prijatelj prijatelja učiti niti brat brata govoreći: Poznajte Gospoda! Jer će me svi poznati, od najmanjeg do najvećeg, govori Gospod. Jeremija 31 - 33, 34 
Teško onom koji ocu svome kaže: “Što si me gradio?” I majci svojoj: “Što si me rodila?” Isaija 45 - 10
Bog će suditi i pravedniku i bezdušniku, jer ima tamo vreme za svaku stvar i za svako delo. 

Propovednik 3 - 17
Ali koji se u Gospoda uzdaju ponavljaju snagu svoju; ko orlovi podignu se, zalete se, ne sustaju, hode i ne umore se. 

Isaija 40 - 31
Video sam da je svaki rad i svaka vrsnoća u radu samo zavist čoveka prema bližnjemu svome. 

Propovednik 4 - 4
Ako u nekoj zemlji vidiš da je siromah ugnjetavan i da se krše zakon i pravda, ne čudi se tome; jer iznad većega ima i još veći koji na njega pazi, a nad njima ima ih još većih. 

Propovednik 5 - 7
Ne budi preko mere pravedan, i ne pokaži se suviše mudar: zašto sebe da upropastiš? 

Propovednik 7 - 16
Čovek nije ni nad dahom svojim gospodar, da bi ga ustvari mogao, i on nema vlasti nad danom smrti. Nema u toj borbi spasa, i bezdušnost ne može da izbavlja bezdušnika. 

Propovednik 8 - 8
Ima i  vreme kad čovek nad čovekom vlada, da ga nesrećnim učini. 

Propovednik 8 - 9
Pre nego se prah vrati u zemlju, kako je pre bio, i duh se vrat Bogu, koji ga je dao. 

Propovednik 12 - 7
Anđeo Gospodnji iziđe i pobi u logoru Asirskom sto i osamdeset i pet hiljada ljudi. 

Isaija 37 - 36
Boga se boj i zapovesti njegove drži jer je to čoveku sve. Jer će svako delo bog na sud izneti, i svaku tajnu bila dobra ili zla. 

Propovednik 12 - 13, 14
Čuo sam molitvu tvoju i video sam suze tvoje. Evo dodaću ti veku tvome petnaest godina. 

Isaija 38 - 5
Ovako govori Bog, Gospod koji je stvorio i razapeo nebesa, koji je zemlju i plodove njene rasprostro i disanje daje onima koji su na njoj, i dah onima koji po njoj hode. 

Isaija 42 - 5
Ja sam prvi i ja sam poslednji, osim mene nema Boga. 

Isaija 44 - 6
Ja ukidam znake lažljivih proroka, vrače obezumljujem; činim da mudraci uzmaknu, i mudorst njihovu u ludost pretvaram. 

Isaija 44 - 25Duhovna spoznaja

2014 Proucavanjebiblije.com – Dozvoljeno kopiranje i umnožavanje sadržaja.