Proucavanje Biblije


BIBLIJA
Sveto Pismo
Da li treba ići kod vračara i gatara?
Ko ide kod vračara i gatara ovako piše Sveto Pismo:

"Neka se ne nađe u tebe koji bi vodio sina svog ili kćer svoju kroz oganj, ni vračar, ni koji gata po zvezdama, ni koji gata po pticama, ni uročnik, Ni bajač, ni koji zaziva duhove, ni opsenar ni koji pita mrtve. Jer je gad pred Gospodom ko god tako čini, i za takve gadove tera te narode Gospod Bog tvoj ispred tebe. Budi sasvim uz Gospoda Boga svoga. Jer ti narodi koje ćeš naslediti, slušaju gatare i vračare; ali tebi to ne dopušta Gospod Bog tvoj." (Peta knjiga Mojsijeva, Zakoni ponovljeni 18:9-14)

Kad kaže: "Koji pita mrtve?" Ne može vračar da pita mrtve. Mrtvi spavaju i njihov duh je kod Boga i čekaju Hristov dolazak. Tom čoveku koji ide kod vračare može biti samo gore. Njegova se kuća i pokućstvo ruši. Jedno vreme, može mu biti dobro, a posle sve da se sruši i da mu bude koban kraj.
Lepo kaže se: "Djavo dao, djavo uzeo." To su oni ljudi koji ne rade pošteno. Oni su perfidni i zavode druge ljude. Nemaju duhovna saznanja iz Svetog Pisma, nego žive ko životinje i veruju u djavola ili u čoveka koji ima moć da zavede drugoga čoveka.

Ako veruješ u Boga, imaćes Božiji blagoslov. Blagosloven ćes biti u gradu, blagosloven će biti plod utrobe tvoje, i plod zemlje tvoje i stoke tvoje, mlad krupne i mlad sitne stoke tvoje. Blagosloven ćes biti pri odlasku i dolasku svome. (Peta knjiga Mojsijeva, Zakoni ponovljeni 28-3,4,6)
Kad je Bog s tobom niko ti ništa ne može. Neprijatelji tvoji, koji ti misle zlo, ima da ih nema. Ako si u Božijoj milosti, djavo se ne dotiče tebe jer si na visini. Znaš Božiju nauku, što drugi ljudi ne mogu da razumeju. David kaže u psalmima: “Ne uzdajte se u knezove, ni u smrtnika, od koga pomoći nema. Izlazi li Duh iz njih, vraćaju se u prah svoj: i tad propadaju sve pomisli njihove." (Psalmi 146-34)

Gospod je samnom, ne bojim se; šta mi može čovek? Gospod je samnom: on je pomoć moja videću šta želim na neprijatlejima svojim. Bolje se oslanjati na Boga nego se uzdati u čoveka. Bolje se uzdati u Gospoda nego se uzdati u kraljeve. (Psalmi 118-6, 7, 8, 9)
Sotona je star šest hiljada godina. To je ta stara zmija ili djavo, koji se pominje u Svetom Pismu. On je zadobio zemlju prevarom zato što je zaveo prvi bračni par. Sa dolaskom Hrista na zemlju, sotona je živeo na nebu. Obilazio je zemlju i bio opadač.

Jednog dana pristupiše sinovi Božiji pred Gospoda, a njima dodje i sotona. Gospod reče sotoni: Odakle dolazis? A sotona odgovori Gospodu: S puta i šetnje po zemlji. Gospod reče sotoni: Jesi li video služitelja moga Jova? Nema ga onakvog na zemlji, dobar je to i pravedan čovek, koji se boji Boga i uklanja se od zla. (Knjiga o Jovu 1-6, 7, 8,)
Ovde kaže Sveto Pismo da je sotona prisutan i na nebu i na zemlji. Vidimo da Bog hvali pravednog Jova. Zašto djavo neće nikad ni jednog čoveka ili andjela da pohvali? Jer je on zavidan, ohol, hteo da se izjednaci sa Bogom i da bude jednak sa njim. On je ljubomoran i na Božijeg Sina.

Kako djavo opada Jova kod Boga? Da li se nesebično Jov boji Boga? Nisi li ga ti podigao njega i dom njegov i sve što je njegovo? Dela ruku njegovih blagoslovio si, i stada njegova prekriše zemlju. (Knjiga o Jovu 1-9,10)
I ocem ne zovite nikoga na zemlji, jer je samo jedan Otac vaš, onaj koji je na nebesima. Jevanđelje po Mateju 23 - 9
Jer će doći Sin čovečiji u slavi Oca svoga, sa anđelima svojim i tada će vratiti svakome po delima njegovim. 

Jevanđelje po Mateju 16 - 27
Vole da imaju prva mesta na gozbama i prva mesta u sinagogama, i vole da im se klanja svet po ulicama i da ih zovu: Ravi? Ali vi nemojte činiti da vas zovu rav, jer je vama samo jedan učitelj, a vi ste svi braća. 

Jevanđelje po Mateju 23 - 7, 8
Varate se, jer ne razumete ni Pisma ni sile Božije. Jer o uskrsenju niti će se ljudi ženiti niti žene udavati, nego će biti kao anđeli Božiji na nebu. Jevanđelje po Mateju 22 - 29, 30
Koji god sebe uzvisuje biće ponižen, a koji se ponizuje biće uzvišen. Jevanđelje po Mateju 23 - 12
Jer oni govere, ali ne rade. Bremena teška oni vežu i prte ljudima na pleća, ali nijednim prstom neće da ih pomaknu. Sva dela čine da ih gledaju ljudi. Nose široke filaktere, i imaju velike kite na haljinama svojim. Jevanđelje po Mateju 23 - 4, 5
Tada će vas predati na muke, i pobiće vas, i svi će narodi omrznuti na vas zbog imana moga. Jevanđelje po Mateju 24 - 9
Jer vam u istinu kažem da kad biste imali vere koliko zrno gorušično, i rekli ovoj gori: “Pređi odande tamo”, ona bi prešla i ništa vam ne bi bilo nemoguće.

 Jevanđelje po Mateju 17 - 20
Isus dozva jedno malo dete, ostavi ga među njih, i reče: U istinu vam kažem, ako se ne obratite i ne postanete kao mala deca, nećete ući u carstvo nebesko.

Jevanđelje po Mateju 18 - 3, 4
Ali ko sablazni jednoga od ovih malih, koji veruju u mene, bolje bi mu bilo da se obesi kamen vodenički o vrat njegov i da se baci u dubinu morsku. 

Jevanđelje po Mateju 18 - 6
Pazite se da ne prezrete nijednog od ovih malih; jer vam ja kažem da anđeli njihovi na nebesima jednako gledaju lice Oca moga nebeskoga. 

Jevanđelje po Mateju 18 - 10
Isus uđe u hram božiji i istera sve one koji prodavahu i kupovahu hranu, i izvrnu stolove onih što menjaju novce i klupe onih što prodaju golubove i reče im: U Pismu stoji : Dom moj, dom molitve zvaće se, a vi načiniste od njega pećinu razbojničku. 

Jevanđelje po Mateju 21 - 12, 13
A za uskrsenje mrtvih niste li čitali šta vam je Bog rekao: Ja sam Bog Avramov, Bog Isakov i Bog Jakovljev? Nije Bog, Bog mrtvih, nego živih? Narod koji slušaše divljaše se nauci Isusovoj. 

Jevanđelje po Mateju 22 - 31, 32, 33
Vođe slepih! Koji proceđujete komarca, a kamilu progutate. Teško vama književnici i faraseji, licimeri koji čistite spolja čašu i tanjir, a iznutra ste puni grabeža i nenasićenosti. 

Jevanđelje po Mateju 23 - 24, 25
Teško vama književnici faraseji, licemeri, što ste kao okrečeni grobovi, koji spolja izgledaju lepi, a unutra su puni kostiju mrtvačkih i svake nečistote.

Jevanđelje po Mateju 23 - 28
Izaćiće mnogi lažni proroci i zavešće mnoge. 

Jevanađelje po Mateju 24 - 11Djavolji duh (zli duh)

2014 Proucavanjebiblije.com – Dozvoljeno kopiranje i umnožavanje sadržaja.