Sveto Pismo
BIBLIJA
Kontakt
DVE NAJVEĆE ZAPOVESTI

  1. Ljubi Gospoda Boga svoga svim srecem svojim i svom dušom svojom i svim umom svojim i svom snagom svojom.

  2. Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe.

Jevandjelje po Luki (poglavlje 10 stih - 27, 28)

DESET BOŽIJIH ZAPOVESTI

 1. Ja sam Gospod, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz doma robavanja.Nećeš imati drugih bogova pred licem mojim.
 2. Nećeš graditi sebi kipa rezana niti slike od onoga što je gore na nebu, ili dole na zemlji, ili u vodi ispod zemlje. Nećeš im se klanjati niti im služiti jer sam ja Gospod, Bog tvoj, ljubomorni koji kažnjava grehe otaca do trećega i do četvrtoga kolena na sinovima onih koji me mrze, a činim milost do hiljaditog kolena onima koji me ljube i čuvaju zapovesti moje.
 3. Nećeš uzimati uzalud imena Gospoda, Boga svoga, jer Gospod neće ostaviti bez kazne onoga koji uzima uzalud ime njegovo.
 4. Sećaćes se dana odmora da ga svetkuješ. Šest dana ćes raditi i svršićes sve posao svoj. Ali je sedmi dan, dan omdora Gospoda, Boga tvoga; tada nećeš raditi nikakvoga posla ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živinče tvoje, ni stranac koji je na vratima tvojim jer za šest dana Gospod je stvoprio nebesa, zemlju i more i sve što je u njima; a u sedmi dan počinu. Zato je Gospod blagoslovio dan odmora i posvetio ga.
 5. Poštovaćes oca svoga i mater svoju da ti se produže dani na zemlji koju ti da Gospod, Bog tvoj.
 6. Ne ubi.
 7. Ne čini preljube.
 8. Ne kradi.
 9. Ne svedoči lažno na bližnjega svoga.
10. Ne požudi kuće bližnjega svoga, ne požudi žene bližnjega svoga, ni sluge njegove, ni sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, ni bilo čega što je bližnjega tvoga.

Druga knjiga - Izlazak (poglavlje 20 stih - od 2 do 18)
Još ste čuli da je kazano starima;
Ne kuni se krivo i ispuni prema Gospodu ono što si pod zakletvom obreko; ali ja vam kažem ne kuni se nikako: ni nebom, jer je ono presto Božiji; ni zemljom, jer je ona podnožije nogama njegovim; ni Jerusalimom, jer je to grad velikog kralja.
Ni glavom svojom ne kuni se; jer ne možes ni vlas jednu belu ni crnu učiniti.
Neka vaša reč bude da da - ne ne, a što se tome dodaje to dolazi od lukavoga.
Čuli ste da je kazano; Oko za oko i zub za zub ali ja vam kažem ne opirite se zlome.
Ako te ko udari po desnom obrazu, obrni mu i drugi.
Ako hoće neko da se sudi s tobom i haljinu tvoju uzme, ostavi mu i ogrtač.
Ako te neko natera da učinis jednu milju puta, idi s njim dve.
Podaj onome koji ište od tebe, i ne okreći glavu koji hoće da uzajmi od tebe.
Čuli te da je kazano; ljubi bližnjega svoga i mrzi neprijatelja svoga ali vam ja kazem: Ljubite neprijatelje svoje, i molite se za one koji vas gone; da budete sinovi Oca vašega koji je na nebesima, jer on čini da sunce njegovo grane i zlima i dobrima i pušta kišu na pravednike i na nepravednike. Jer ako ljubite one koje vas ljube kakvu nagradu zasluzujete za to? Ne čini li tako i carinici? I ako se zdravite samo sa svojom braćom, šta neobična činite? Ne čine li tako i paganici? Budite dakle savršeni kao što je savršen Otac vaš na nebesima.

Jevandjelje po Mateju (poglavlje 5 stih - 33 34 .... 48)
Molitva

Oče naš, koji si na nebesima, nek se sveti ime tvoje, neka dodje carstvo tvoje, neka bude volja tvoja i na zemlji kao na nebu; hleb naš nasušni daje nam danas, i oprosti nam dugove naše kao i mi što opraštamo dužnicima svojim, i ne daj da padnemo u iskušenje, nego nas izbavi od zla. Jer je tvoje carstvo, i sila i slava za navek.

Amin.
Hram

Solomon mu sazida dom. Ali Svevišnji ne prebiva u hramovima rukom sazidanim, kao što govori prorok.
Nebo je presto moj, a zemlja je podnožije nogama mojim.
Ime i prezime: Nebojša Stefanović
Adresa: Trešnjevica 35248, Paraćin - Srbija
Tel: 063/82-46-360
e-mail: info@proucavanjebiblije.com


Biblija nadilazi sve ostale knjige. Biblija je najprodavanija i najčitanija knjiga svih vremena. Dosad je prevedena na preko 1700 jezika sveta. Biblija se po mnogo čemu razlikuje od drugih knjiga. Obično su knjige plod jednog autora. Medutim, Bibliju je pisalo najmanje 40 ljudi, u razdoblju od 1500 godina, u više različitih zemalja, na tri različita jezika.

Celo Pismo od Boga je nadahnuto i korisno za učenje za uveravanje za popravljanje za poučavanje u pravdi da bude savršen čovek Božiji i sposoban za svako dobro delo. Pavlova poslanica Titu  (poglavlje 3 stav - 16 17)
Kakav dom mi možete sazidati govori Gospod i koje će biti mesto počivanja moga? Ne stvori li sve to moja ruka?
Tvrdoglavi ljudi i neobrezanih srca i ušiju! Vi se jednako protivite Duhu Svetome. Kao što su bili oci vaši, tako ste i vi! Koji je prorok, kao oci vaši ne progoniše. Oni pobiše one koji unapred javiše dolazak pravednika, koga ste vi sad predali, izdajnici i krvnici postali; vi koji primiste zakon po zapovestima andjela i ne držaste ga! ... Apostolska dela (poglavlje 6 stih - 47 48 ....53)
Tvoj je dan i tvoja je noć, ti si i sunce i mesec postavio. Ti si utvrdio sve krajeve zemlje; leto i zimu ti si uredio. 

Psalmi 74 - 16, 17
Ko bezumnog rodi žalost će imati, otac ludog nema čemu se radovati. Veselo je srce dobar lek, a klonuo duh i kosti suši. 

Poslovice 17 - 21, 22
Bezdušnik krišom poklon prima da prevrati staze pravde. Pred razumna mudrost stoji, a oči bezumnih na kraj zemlje vrljaju. 

Poslovice 17 - 23, 24
Nije dobro pravednika globiti, ni udarati plemenitog za poštenje njegovo. Mudri meri svoje reči, tiha duha i razuma čovek.  

Poslovice 17 - 26, 27
Ko se ubogome smeje taj njegovog stvoritelja vređa, ko se nesreći raduje, taj izbeći kaznu neće. 

Poslovice 17 - 5
Bolje u ljubavi i zelje za hranu, nego vo ugojen u ljutini. Srdit čovek kavge raspiruje, a spor na gnev utišava raspre. Put lenjivca pun je trnja, a staza je pravednika ravna. 

Poslovice 14 - 17, 18, 19
Bolje u ljubavi i zelje za hranu, nego vo ugojen u ljutini. Srdit čovek kavge raspiruje, a spor na gnev utišava raspre. Put lenjivca pun je trnja, a staza je pravednika ravna. 

Poslovice 14 - 17, 18, 19
Mudar sin je radost oca svoga, a bezuman i mater svoju mrzi. Ludost radost je onome koji razuma nema  al’ razuman čovek pravo hodi. 

Poslovice 14 - 20, 21
Svagda su oči Gospodnje, one vide i rđave i dobre. 

Poslovice 14 - 3

2014 Proucavanjebiblije.com – Dozvoljeno kopiranje i umnožavanje sadržaja.

Proucavanje Biblije