Proucavanje Biblije


BIBLIJA
Sveto Pismo
Sotona i njegove sluge.
Tako države i narodi ratujući jedni protiv drugih ulaze u razne ratove. Ratna tehnologija je danas vrlo savremena i čovečanstvu preti velika neizvesnost i strah od posledica upotrebe takavog oružija. Sve to dolazi od Sotone. Zato trebamo duhovno da se spremimo i prepoznamo ko nas zastrašuje, a gde ćemo naći utehu i spas. Dobro od zla, jasno se razdvaja. Sotona želi da požuri, da posvadja, da ratuje ali Bog kontroliše sva zbivanja.

Hristos kaže za Sotonu: "On je krvnik od početka bio i ne stoji na istini, jer nema istine u njemu. Kad govori laž, svoje govori, jer je laža i otac laži." (Jevandjelje po Jovanu 8-44)

Sotona je izmislio laži, bio je opadač na nebu. Tužio je kod Boga braću svoju. Pismo kaže: "Kad ga Bog zbacio na zemlju, spade opadač braće naše." 

Bog kaže za Sotonu: Ponese se srce tvoje, i ti reče: Bog sam, na prestolu Božjem sedim usred mora; ti si čovek i nisi Bog, ti svoju volju za Božiju uzimaš; Gle mudriji si od Danila, nikakva tajna nije ti sakrivena; mudrošću si svojom i razumom svojim blago si steko, nasuo si zlata i srebra u riznice svoje; Velikom mudrošću svojom i trgovinom svojom bogatstvo si umnožio, i srce se tvoje blagom tvojim ponese; (Knjiga Proroka Jezekije 28 : 2-5)

Mnoge su države pod sotoninom vlašću, to su velike države koje manipulišu sa manjim državama. Sotona je perfidan i lažljiv manipulator. On radi preko ljudi sličnih njemu. Njegove su sluge koje zavode narod; prave razne perfidne sisteme kako bi zaveli ljude iz svih sfera života. Tako postoje razne organizacije koje rade za masoneiluminatejezuite. Svi su na državnom nivou i upravljaju društveno političkim sistemima država. Upravljaju bankama i velikom trgovinom, zavode male i velike ljude, pojedinca ili velike mase.

Bog kaže za sotonu: “Gle, ti pade, zorin sine obori se na zemlju ti naroda pobedniče u srcu svome govorio; poneću se do neba više zvezda Božijih, presto svoj uzdignuti, sešću na goru zbornu, na stranu severnu, izićiću vrh oblaka sa Svevišnjim ću ja biti. Ali ti u Šeol pade u dubinu jame. Koji te vide gledaju te i posmatraju te govoreći: To li je onaj koji je činio da se zemlja trese, koji je kraljeve drmao, koji je pustinju zemlju obraćao i gradove raskopao njene, i roblje svoje otpuštavao nije; svi kraljevi naroda svikoliki slavno leže, svaki u svom grobu. A ti iz groba izbaci se svoga kao grana prerezana, kao plen od mača ubijenih i bačenih u jamu kamenu kao poražen leš. Nisi se sa njima u grobu sastao. Jer si zemlju svoju zatro i narod svoj usmrtio. Rod se zlikivički neće više spominjati.” (Knjiga Proroka Isaije 14:12-20)
Reče njima Isus: “Ja videh sotonu gde pade s neba kao munja. Evo vam dadoh vlast da gazite na zmije i na skorpije, i na svaku silu neprijateljsku, i ništa vam neće nauditi. Ali se ne radujte tome što vam se duhovi pokoravaju, nego se radujte što su vaša imena zapisana na nebesima. U taj čas obradova se Isus po Duhu Svetome, i reče: Hvalim te Oče, Gospode neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i razumnih a objavio si deci. Da, oče, hvalim te što je tako bila volja tvoja. Sve je meni predao Otac moj, i niko ne zna ko je Sin osim Oca, ni ko je Otac osim Sina, i ako hoće Sin kome objaviti. I okrenuvši se k učenicima nasamo, reče: Blago očima koje vide što vi vidite! Jer vam kažem da su mnogi proroci i kraljevi želeli videti što vi vidite i ne videše, i čuti što vi čujete, pa ne čuše.” (Jevandjelje po Luci 10:18-24)
Poznata su dela sotonina: blud, nečistota, bestidnost, idolopoklonstvo, vračanje, čaranje, neprijateljstva, svadje, pakosti, zavist, rasprave, podvojenosti, sekte, ubistva, pijanstva i ostale pokvarenosti. Ali čovek ima vlast nad sotonom ili djavolom.
Bogati nad sirotinjom vlada; ko uzajam uzme rob je onog koji daje. Poslovice 22 - 7
Ko je čista srca i reči ljubaznih, i kralja za prijatelja ima. Poslovice 22 - 11
Ne raduj se padu neprijatelja svoga, i da srce tvoje nikad ne zaigra kad se on spotiče; da to Gospod ne primi, i da mu ne bude žao, i da ne odvrati gneva svoga od njega. Poslovice 24 - 17
Taština, i opet taština, veli propovednik, sve je taština, sve je sama taština. Propovednik 1 - 2
Ne napuštaj prijatelja svoga, niti prijatelja oca svoga, a u kuću brat ne ulazi u dan svoje teskobe. Više vredi sused blizu nego brat daleko. Poslovice 27 - 10
Mnogo ima misli u srcu čovečijem, al što Bog odredi to se i ispunjava. 

Poslovice 19 - 21
Pića jakog dajte onom koji propada, i vino onome kome je duša teška; nek se on napije, bedu zaboravi, da se ne seća svojih muka i nevolja. 

Poslovice 31 - 6, 7
Pravednik jednako u poštenju hodi, blago njegovoj deci posle njega. 

Poslovice 20 - 7
Ne govori: Vratiću ja zlo. Uzdaj se u Gospoda, koji će te izbaviti. 

Poslovice 20 - 22
Sretaju se bogat i siromah, jer ih Gospod obojicu stvori. 

Poslovice 22 - 2
Mudri vidi zlo i uklanja se, a prosti navaljaju i naleću u kaznu. 

Poslovice 22 - 3
Ne zavidi zlim ljudima, i njihovo društvo ne zaželi; jer njihovo srce propast smišlja i njihove usne zlobno zbore. 

Poslovice 24 - 1, 2
Jedi, sine, med, jer je dobar; ustima će tvojim sladak biti saća zalogaj. 

Poslovice 24 - 13
Prag bližnjega svoga retko kad prelazi, da mu ne dosadiš, da ne omrzne na te. 

Poslovice 25 - 17
Ne hvali se sutrašnjim danom, jer ti ne znaš šta će koji dan doneti. 

Poslovice 27 - 1
Vidiš li čoveka koji misli da je mudar, znaj da od bezumnika ima više nade nego li od njega. 

Poslovice 26 - 12
Dovoljno ti kozje mleko jeste za hranu celog doma svoga i za izdžavanje sluškinja svojih. 

Polsovice 27 - 27
Jer onome koji mu je mio on daje i mudrost i znanje i radost; a grešniku daje muku da sabira i skuplja, da to da onome koji je Bogu po volji, a i to je taština i lovljenje vetra. 

Propovednik 2 - 26
Sve je od praha proizašlo, i sve se u prah vraća. Ko zna ide li dah sinovima čovečijih gore, a dah životinja dole, pod zemlju. 

Propovednik 3 - 20, 21
Bolji je duh strpljiv od duha besnog. 

Propovednik 7 - 8







Duhovna spoznaja

2014 Proucavanjebiblije.com – Dozvoljeno kopiranje i umnožavanje sadržaja.