Proucavanje Biblije


BIBLIJA
Sveto Pismo
Zašto čovek nad čovekom vlada?
Bog samo od nas traži veru, stalno da tražimo Boga i samo da nam je Bog u mislima. Boga stavljamo na prvo mesto pa posle, porodicu, dete, zenu, roditelje, prijatelje i neprijatelje. Bog kaže da se molimo i za neprijatelje svoje. Ne možemo se nikome klanjati do samo Gospodu Bogu. Gospod na hebrejskom znači Jehova ili Jahve. Gde je veliko savršenstvo? Savršenstvo je veliko kad Bog kaže da se molimo i za neprijatelje naše, jer Bog pušta kišu i na pravednike kao i na grešnike.

Malo je ljudi koji hoće da pričaju o Gospodu. Pošto ja i moja porodica nismo ni u jednoj crkvi, niti u verskoj zajednici ili sekti za mnoge ljude mi smo jeretici. Zato što samostalno proučavamo Sveto Pismo. Ne verujemo u običaje i tradiciju, u čoveka, ne klanjamo se čoveku, ne obožavamo kultne ličnosti i ne pravimo idole od ljudi. Za nas su svi ljudi isti bez obzira koji položaj imaju. Ne priznajem hijerarhiju u bilo kojoj sferi zemaljskog života.

Propovednik kaže mudri Solomon: "Čovek nad čovekom vlada da bi ga nesrećnim učinio". Bog je i Solomonu dao mudrost. Tako da je sve od Boga, ništa nije samo od sebe. Bog postavlja kraljeve i uništava kraljevstva. Faraona je Bog podigao, a posle je pokazao koliko je faraon mali pred Svevišnjim. Jer Pismo govori Faraonu: "Zato te i podigoh da na tebi pokažem moć svoju, i da se proglasi ime moje po svoj zemlji". (Apostol Pavle rimljanima 9-17)

Što kaže Hristos sotoni: "Gospodu, Bogu svome, klanjaj se i njemu jedinome služi." (Jevandjelje po Mateju 4-10) Celo Sveto Pismo piše da nemaš idole! Pogleda Bog s neba na sinove čovečije da vidi ima li koji razuman, koji Boga traži. Hrišćani će biti proganjani.

Tada će vas predati na muke, i pobiće vas, i svi će narodi omrznuti zbog imena moga. Tada će mnogi da podlegnu, i izdaće jedan drugoga, i omrznuće jedan na drugoga. I izići će mnogi lažni proroci i zavešće mnoge. (Jevandjelje po Mateju 24-9, 10 ,11)

Zato Hristos kaže: "Ne dajte svetinje psima, i ne bacajte bisera svoga pred svinje, da ga ne pogaze nogama, i ne okrenu se da vas rastrgnu." (Jevandjelje po Mateju 7-6)

Biseri su reči iz Svetog Pisma, psi i svinje su ljudi koji neće da čuju za Boga. Čuvajte se od lažnih proroka. Oni dolaze k vama u odelu ovčijem, a unutra su vuci grabljivi. Isus kaže apostolima: “Bolesne isceljujte, mrtve uskrsavajte, gubave čistite, zle duhove izgonite. Za badava ste primili, za badava i dajte. Ne uzimajte ni zlata ni srebra, ni novca u pojaseve svoje.“ (Jevandjelje po Mateju 10-8, 9)

Hrišćanin treba da propoveda jevandjelje bez ikakve finansiske dobti, da ne živi od toga, a da se pazi i čuva lažnih proroka jer oni dolaze u ovčijem odelu, a iznutra su vuci grabljivi koji samo misle na svoju korist. Danas je svakome dostupno Sveto Pismo. Najviše može koštati od 10-100 €. Svakom čoveku je dostupno.

Ima stotinu religija, a samo je jedno Sveto Pismo, koje je savršenstvo, knjiga nad knjigama. Ostale ljudske knjige ne mogu biti ni njene stranice. Bog kaže kroz apostola Pavla: "Čuvajte se da vas ko ne zarobi filozofijom i taštom prevarom, naslanjajući se na predanja ljudi, na osnove sveta, a ne na Hrista jer u njima živi telesno sva putena božanstva."

Sveto Pismo je nauka o Bogu koju od ljudi ne može svako razumeti. Čovek hoće svoje znanje iskazati s namerom da njegov intelekt bude u prvom planu, a ne spoznaja o Bogu. Čovek čoveku želi da se klanja, a ne Bogu. Čovek hoće da vlada nad drugim ljudima i takvim vladanjem čini potčinjene i nesrećne ljude, a samim time i dominira nad drugim ljudima ne znajući da je on samo prah i ništa drugo.
Gospod je u svetom hramu svome, Gospodnji je prestao na nebesima. Vide oči njegove, ispituje pogled njegov sinove čovečije. 

Psalmi 11 - 4
Jednog dana pristupiše sinovi Božiji pred Gospoda, a s njim dođe i Sotona. Gospod reče Sotoni: Odakle dolaziš? A Sotona odgovri Gospodu: S puta i šetnje po zemlji. Gospod reče Sotoni: Jesi li video služitelja moga Jova? Nema ga onakvog na zemlji, dobar je to i pravedan čovek koji se boji Boga i uklanja od zla. Jov 1 - 6, 7, 8
On čoveku po delima njegovim vraća, svakom daje po putevima njegovim. Zaista Bog ne čini nepravde, Svemoćni ne vređa pravdu. Jov 34 - 11, 12
Pogleda Gospod s neba na sinove čovečije, da vidi ima li koji razuman koji Boga traži. 

Psalmi 14 - 2
Od rođenja svoga ja sam tebi predan, od utrobe majke moje ti si meni Bog. 

Psalmi 22 - 11
Kad bi protiv mene i čitava se vojska okupila ne bi se srce moje uplašilo; i kad bi se rat na mene digao ti ni tad ne bi klonuo. 

Pslami 27 - 3
Blažen je čovek kome Gospod ne prima greha, i u čijem duhu nema lukavstva? 

Psalmi 32 - 2
Mlad bejah, ostareo sam al ne videh pravednika napuštena, niti hleba deca njegova da prose. 

Psalmi 37 - 25
Ne brini se zato kad se ko bogati i kad raste blago doma njegova; jer kad umre neće ništa sobom on poneti, nit će za njim ići blago njegovo. 

Psalmi 49 - 17, 18
Pogled svoj od greha moga skidaj i očisti sva nedela moja! Daj mi, Bože, čisto srce i duh prav ponovi u meni! Ne odbij me od lica svoga, svetog duha svoga ne uzmi od mene.

 Psalmi 51 - 11, 12, 13
Istrebiću one koji tajno bližnjega svoga kleveću, i neću oka prezirnog trpeti, ni srca nadutog. 

Psalmi 101 - 5
On ti sve grehe oprašta , sve bolesti isceljuje tvoje. 

Psalmi 103 - 3
Život tvoj on dobrima ispunjava i podmađujete kao oral. 

Psalmi 103 - 5
Kad on zemlju pogleda, tad se ona trese; dotakne li se gora, tad se one dime. 

Psalmi 104 - 32
Mrzim ljude kolebljive, a zakon tvoj ljubim.

Psalmi 119 - 113
Reče Gospod Gospdou mome: “Sedi meni s desne strane dok položim neprijateje tvoje za podnožije nogama tvojim”. 

Psalmi 110 - 1
Blažen je čovek koji se Gospoda boji i kome su omilele zapovesti njegove? Seme će njegovo silno biti na zemlji, blagosloven će biti rod pravednika. 

Psalmi  112 - 1, 2
Mame li te, sine, grešnici, ne daj da te namame. 

Poslovice 1 - 10
Ko je pametan nek sluša i svoje će znanje povećati, a mudra će vešti postati. Poslovice 1 - 5
Ne uzdajte se u knezove ni u smrtnika od koga pomoći nema. Izlazi li duh iz njih, vraćaju se u prah svoj, i tad propadaju sve pomisli njihove. Psalmi 146 - 3, 4Duhovna spoznaja

2014 Proucavanjebiblije.com – Dozvoljeno kopiranje i umnožavanje sadržaja.